نگرانی های فزاینده ی مادام و مسیو رجوی

 

با مشاهده ی تقسیم کار صورت گرفته بین زوج رجوی معلوم می شود که مسعودرجوی عهده‌دار ِ صدور اطلاعیه و پیام های تشکیلاتی منافقین و مریم رجوی موظف به طرح نگرانی های این گروه است.

این تقسیم کار احتمالاً به این خاطر صورت گرفته است که گروه تروریستی
منافقین به نام رجوی سندخورده است و به عنوان گروه ِ رجوی شناخته می شود و چون به خودی خود یک پسوند مجرمانه به حساب می‌آید، لذا برای طرح نگرانی‌ها و انتظار واکنش از سوی مخاطبان این گونه پیام ها فاقد اعتبار است و به همین خاطر نگرانی ها با امضای مریم رجوی صادر می شود.

بگذریم از این که تجربه نشان داده است که جایگزینی پسوند رجوی در کنار نام مریم به جای قجر عضدانلو، عملاً همین نتیجه را داشته است و تا به حال کسی به یاد ندارد که هیچ نهاد و شخصیت معتبر جهانی به نگرانی‌های رجویها وقعی گذاشته باشد. به همین دلیل هم هست که این پیام‌ها عموماً ذیل ِ نگرانی های محافل صهیونیستی و اسرائیل مطرح می گردد( اگر نگوییم که انعکاس ِ مکرر همان است) تا شاید مورد توجه قرار گیرد.

اما نکته ی قابل تأمل در این باره آن است که درست هنگامی که رهبری منافقین از ظهور علائم پایان حکومت ایران سخن می گوید، نگرانی هایشان رو به فزونی نهاده،از ماهی یکی به هفته‌یی یکی و ازهفته‌یی یکی به روز یکی و در هفته جاری به چندین مورد در روز افزایش یافته و به اظهار نگرانی و ترس و لرز تبدیل شده است.

رهبری
منافقین نگران ِ مقابله با گروههای تروریستی پنهان شده در کردستان عراق است(11 و 12 خرداد ) و خواستار محکومیت جهانی ِ مقابله‌ی ایران با تروریسم است.اعتراف به اقتدار نظامی ایران و ترس از ابتلاء به سرنوشت سایر گروههای سیاسی لانه کرده در عراق .

رهبری
منافقین نگران آن است که مبادا تحلیل ناظران بین المللی در باره ی اثرات منفی اقدام جنایت کارانه ی اسرائیل بر روی اقدامات آمریکا علیه ایران در شورای امنیت محقق شده و باعث تضعیف ِ قطعنامه ی تحریم علیه ایران (10 و 12 خرداد) شود. اذعان به اقتدار منطقه‌ای ایران و شکنندگی توافقات سیاسی علیه ایران. به این منظور و جهت ِ کاستن از اثرات اقدام ننگین اسرائیل، نیروهای کشته شده در اردوگاه منافقین در تابستان سال گذشته را فدیه‌ی وحشی گری اسرائیل و مابه ازای قتل عام فعالین صلح توسط صهیونیستها قرار می‌دهد.

اظهار نگرانی از استمرار غنی سازی در ایران (12خرداد) و اصرار برای تحریم همه جانبه‌ی مردم ایران. اعتراف به عدم کارآیی تحریم های وضع شده تا کنون علیه ایران...

انتظار می رود با گذشت زمان و هرچه بیشتر تشکیلات
منافقین به نقطه ی فروپاشی و مرگ نزدیک می شود بر آمار نگرانی ها زوج ِ رجوی افزوده شود و تا آخرین لحظه به ذکر علائم و نشانه های آغاز دوران پایانی ِ حکومت ایران بپردازند!

/ 0 نظر / 5 بازدید