با این بیانیه آخری آبروی ما را بردی!

روایت خاتمی از آبروریزی موسوی

سید محمد خاتمی در این دیدار به میرحسین موسوی گفته است: "برخی کارها و مواضع شما غیر قابل دفاع است. اینکه شما بیانیه ای صادر می کنی و از چند نفر تروریست دفاع کرده و به قوه قضائیه حمله می کنی چه معنی دارد؟"

سید محمد خاتمی در دیدار با میرحسین موسوی از بیانیه حمایت‌آمیز وی از چند قاتل بمب‌گذار انتقاد کرده است.

شنیده های موثق حاکی از آن است که آقای خاتمی هفته گذشته دیداری با آقای موسوی داشته و از لجاجت‌ها و مواضع وی گله کرده است.

یک منبع نزدیک به جریان اصلاحات به خبرنگار روزنامه رسالت گفته است: "خاتمی در این دیدار به موسوی گفته برخی کارها و مواضع شما غیر قابل دفاع است. اینکه شما بیانیه ای صادر می کنی و از چند نفر تروریست دفاع کرده و به قوه قضائیه حمله می کنی چه معنی دارد؟"

آقای خاتمی همچنین گفته است وقتی سوابق افراد اعدام شده منتشر می شود ، مردم با دیدن سوابق آنها نسبت به بیانیه حمایت آمیز شما چه خواهند گفت و ما این تناقض را در میان هواداران اصلاحات چگونه باید توجیه کنیم؟! آقای موسوی که در مقابل انتقادات خاتمی به انفعال افتاده بود، سعی در توجیه رفتار غلط خود داشته که خاتمی ضمن رد دلایل موسوی در حمایت از بمب گذاران با لحنی معنی دار به او گفته: "خلاصه آقای موسوی، با این بیانیه آخری آبروی ما را بردی!

/ 0 نظر / 8 بازدید