دوجنسی های سیاسی

دوجنسی های سیاسی

 

اعضای طیف غیرقانونی علامه در واکنش به بازداشت مجید توکلی، از حامیان جنبش سبز خواسته است تا از خودشان با لباس زنانه عکس بگیرند و آن را در فضای اینترنتی منتشر کنند.

/ 0 نظر / 10 بازدید