استعفای دسته جمعی در خبرگزاری فارس


معاون سردبیر فارس به همراه دبیر اقتصادی این خبرگزاری به شکل غیر منتظره ای استعفا کردند.

به گزارش البرز رضا داوری معاون سردبیر و محمود نکونام دبیر گروه اقتصادی این خبرگزاری بعداز ظهر سه شنبه به طور غیر منتظره ای استعفا دادند.

هنوز علت اصلی این اقدام در مهمترین خبرگزاری معلوم نیست اما برخی زمزمه ها حکایت از اختلاف این دو نفر با اطرافیان مدیرعامل فارس حمیدرضا مقدم فر دارد.

همچنین خبرنگار البرز کسب اطلاع کرد روز چهارشنبه یعنی یک روز بعد از استعفای داوری ،افراد موثر دیگری نیز در این خبرگزاری استعفا داده اند که از جمله این افراد می توان به افراد ذیل اشاره نمود:

کریمی دبیر سابق سرویس سیاسی و دبیر فعلی اجتماعی

قائدی دبیر باسابقه و قدیمی سرویس عکس فارس

قبادی دبیر سرویس ویژه فارس

حمید محمدی دبیر سرویس آئین و اندیشه

/ 0 نظر / 3 بازدید