دلایل مهم موسوی برای فرار از قانون

دلایل مهم موسوی برای فرار از قانون

همکار سابق میرحسین به وی گفته باید بحث انتخابات و شعارهایی که تاکنون داده ای را فراموش کنی و با کمک همدیگر بیانیه بحث اصلاحات را در جامعه زنده کنیم و خود را به عنوان جریان منتقد داخل نظام به مردم معرفی کنیم.
شنیده های موثق حاکی است اخیرا یکی از چهره های به ظاهر متعادل اصلاح طلب دیداری با موسوی داشته و وی را نصیحت کرده است.

همکار سابق میرحسین به وی گفته باید بحث انتخابات و شعارهایی که تاکنون داده ای را فراموش کنی و با کمک همدیگر بیانیه بحث اصلاحات را در جامعه زنده کنیم و خود را به عنوان جریان منتقد داخل نظام به مردم معرفی کنیم.

وی در ادامه به میرحسین گفته اگر این اقدام صورت بگیرد نیروهای برانداز که در پشت صحنه جنبش سبز پنهان شده و اصلاحات را بدنام کرده اند پالایش می شوند و زمینه برای حضور مجدد ما در عرصه قدرت از طریق انتخابات فراهم می شود.

اما شنیده های موثق حاکی است موسوی به جای پاسخ منطقی به نصایح صورت گرفته از موضع لجاجت برخورد کرده و گفته ما باید از هر فرصتی برای کشاندن هواداران جنبش سبز به خیابان ها استفاده کنیم تا به این وسیله دولت و نظام را مشغول به خود کنیم که این اقدام دو خاصیت برای ما خواهد داشت. نخست اینکه دولت از کار اصلی و عمران کشور باز می ماند و دوم اینکه وقتی فضای کشور امنیتی باشد امکان برخورد قضائی با ما فراهم نخواهد شد!

/ 0 نظر / 8 بازدید