تکنیک های خبری فتنه برای حمله به طرح هدفمندی یارانه هاطرح هدفمند کردن یارانه ها مهمترین محوری می باشد که شبکه های اجتماعی دشمن پی گیری کرده اند.

 

هامون نیوز به نقل از جوان،اخباری که در این زمینه توسط این شبکه ها پی گیری شده است در قالب های زیر خلق و منتشر شدند.
الف- هدفمندی یارانه ها و پرداختن به اظهارات احمدی نژاد:
شبکه های اجتماعی دشمن پس از اعلام رسمی آغاز طرح هدفمند یارانه ها توسط رئیس جمهور به مهندسی تخریب بخشی از اظهارات وی پرداختند.
بخشی از کاربران این شبکه ها در ابتدا به تقسیم بندی دهک ها توسط رئیس جمهور پرداخته و طی یک دروغ مدعی شدند رئیس جمهور دهک ها را به 11 ارتقاء داده است.به این ترتیب که 6 دهک وضعشان بهتر می شود،2 دهک باید کمی صرفه جویی کنند و و 3 دهک باید خیلی صرف جویی کنند! پس در منطق اقتصادی رئیس جمهور10=3+2+6 می باشد.

ب- امنیتی شدن فضا پس از آغاز رسمی طرح هدفمندی یارانه ها:
تلاش برای نشان دادن تبعات سنگین طرح هدفمندی،القای نگرانی حکومت از واکنش های مردمی ،آماده باش نیروی های نظامی در سطح شهر بویژه در جایگاه های پمپ بنزین از جمله خبرهایی بود که در این سطح توسط شبکه های اجتماعی دشمن منتشر شد.

ج- نگران سازی با تکنیک«شوک ارقام»:
سایت های جریان فتنه درراستای ایجاد شوک غیرطبیعی در جامعه سعی کردند تا با محور قراردادن قیمت های آزاد برخی حامل های انرژی و بخشی از ارزاق افکار مخاطبان خود را به یک نگرانی رهنمون سازند.
بطور مثال دراین روش برای بنزین قیمت سهمیه ای 400 تومان به آن اشاره ای نشده و تنها به قیمت آزاد 700 تومان آن اشاره شده است و یا اینکه قیمت آرد نان 40 برابر شد.

د- تلاش برای شکل دهی اعتصابات:
شبکه های اجتماعی دشمن در اخبار مختلفی سعی کردند برخی اصناف را به شروع اعتصابات ترغیب کرده و پیشنهاد دادند این اتفاق باید از بخش خصوصی اتفاق بیفتد.

ه- پیشنهاد مقاومت مدنی:
برخی از شبکه های اجتماعی دشمن نیزدر اخبار متعددی پیشنهاد کردند که مردم از این پس قبوض آب و برق و گاز خود را پرداخت نکرده و دولت را در پی گیری طرح هدفمندی یارانه ها ناکام بگذارند.

/ 0 نظر / 9 بازدید