برخی قرائن از مرگ خاموش شیرین عبادی حکایت می کند!

کیهان نوشت: آنچه این گمانه را تقویت می کند، سکوت سنگین وی در قبال جنایت 48 ساعت پیش رژیم صهیونیستی و حمله به کاروان صلح و آزادی (کمک به مردم محاصره شده غزه) است. تاکنون عبادی و گروهک متبوع وی (کانون مدافعان حقوق بشر) نه تنها جنایت بی سابقه رژیم صهیونیستی را محکوم نکرده اند بلکه حتی کوچک ترین تأسفی هم ابراز نداشته اند. این سکوت سنگین دقیقاً همانند سکوت سران جنایتکار آمریکا و انگلیس و به ویژه دیگر برنده جایزه صلح نوبل- باراک اوباما- می باشد و عین جانبداری از جنایتکاران است. نهادهایی نظیر دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل و... نیز موضع مشابهی در پیش گرفته اند.

البته با توجه به سابقه سیاه شیرین عبادی در حمایت از جنایات رژیم پهلوی علیه ملت مسلمان ایران و اوباش خواندن انقلابیون در آن روزگار، سکوت امروز وی هم طبیعی است و در واقع تاریخ مرگ امثال عبادی را نه سال 89 بلکه باید همان سال های 57-56 فرض کرد که خواستار سرکوب و کشتار مردم انقلابی و مسلمان شده بودند.

سکوت عبادی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در حالی است که وی مکرراً از اعضای محارب گروهک هایی چون منافقین، بهائیت و سلطنت طلبان دفاع کرده و در توجیه این اقدام ادعا کرده که صرف نظر از گرایش سیاسی، از حقوق انسانی آنان دفاع می کند!

اغلب گروهک های ضدانقلاب و رسانه های آنها در برابر وحشی گری جدید اسرائیل در سواحل غزه سکوت اختیار کرده اند و برخی دیگر حتی به توجیه این جنایت مبادرت کرده و با لحنی مضحک مدعی شده اند جنایتکاران صهیونیست از خود در برابر کاروان غذا و دارو دفاع کرده اند!

/ 0 نظر / 2 بازدید