برگزاری سالگرد قربانیان فتنه با حمایت آقایان صانعی و بیات

برگزاری سالگرد قربانیان فتنه با حمایت آقایان صانعی و بیات

 

 


در پی سفر های مشکوک به قم و دیدارهای عناصر وابسته به فتنه گران با افرادی چون بیات زنجانی و صانعی، در طی جلساتی این اشخاص به طرح برگزاری مراسم سالگرد کشته شدگان جریان موسوم به سبز پرداخته اند.

با گذشت چند روز از سفر های پی در پی عناصر مشکوک به قم، اخبار جدیدی از اهداف پشت پرده سفر آنان به قم شنیده می شود.

 

به گزارش پایگاه 598، این عناصر در دیدارهای خود با افرادی چون بیات زنجانی و صانعی به طرح برگزاری مراسم سالگرد کشته شدگان جریان موسوم به سبز پرداخته اند. در این جلسات بر سر موضوعات زیر میان آنان توافق حاصل گردیده است:

 

1_در صورت امکان مراسمی از سوی این آقایان برای کشته شدگان گرفته شود که طی این مراسم با تکرار اتهامات و ادعا های قبلی این عناصر برانداز علیه نظام، کلید برنامه ها و توطئه های  بعدی زده شود.

 

2_اگر شرایط برای برگزاری مجلس فاتحه!!! مهیا نگردید، با جمع آوری عده ای به عنوان خانواده های کشته شدگان و همچنین زندانیان اغتشاشات، آنها را از تهران به دفاتر این آقایان آورده و به بهانه برگزاری دیدار با این افراد، اهداف مورد نظر خود را پیگیری و اجرا کنند.

/ 1 نظر / 8 بازدید
fereshteh

میگم هر چی شروور بنویسید مردم خر نمیشن