آخرین تلاشهای جریان فتنه برای احیای مجدد


آخرین تلاشهای جریان فتنه برای احیای مجدد

فتنه گران با اذعان به شکست خود در حوزه بسیج اجتماعی آخرین برنامه

فتنه گران با اذعان به شکست خود در حوزه بسیج اجتماعی آخرین برنامه های خود را برای احیاء بررسی کرده اند.

فتنه گران با اذعان به شکست خود در حوزه بسیج اجتماعی آخرین برنامه های خود را برای احیاء بررسی کرده اند.

به گزارش«جوان آنلاین»،در مجموع جلسات جریان فتنه ضمن آسیب شناسی دوباره جریان فتنه به این نکته اشاره شده است که این فرقه تنها در حوزه سیاسی حضور داشته و برخلاف آن چه که نان جنبش بر روی خود می گذارند،نتوانسته اند به عمق جامعه نفوذ کنند.
در همین رابطه کاندیدای اصلاح طلبان در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه تصریح کرده است که لازمه اجتماعی شدن جنبش بهم ریختن حاکمیت است.
از دیگر سو برخی از عناصر موثر جریان فتنه نیز با تاکید بر اظهارات کاندیدای شکست خورده خود تصریح کرده اند برای بهم ریختگی حاکمیت باید دو محور را در دستورکار قرارداد.اول تمرکز بر روی قوا و ایجاد اختلاف میان قوای سه گانه و دوم درگیر کردن طبقات محروم با حاکمیت.
این افراد همچنین تصریح کرده اند که با ایجاد تنش میان قوای سه گانه باید کارکرد و کارویژه های قوا را مختل کرد تا میزان خدمت رسانی به مردم کاهش یابد.همچنین به دلیل این اختلال کارکردی و نارضایتی طبقات محروم باید ازاعتراض آنها به نحو مطلوب استفاده کرد.
گفتنی است این اظهارا در حالی صورت می پذیرد که این جریان همچنان که خود اذعان دانرد با بی اقبالی اجتماعی روبرو بوده و همچنان در این توهم هستند که با پروژه های سیاسی می توانند منشاء حرکتی باشند.

/ 0 نظر / 9 بازدید