خانم رهنورد روز جهانی زن روز تولد حضرت زهرا(ص)است نه روز 8 مارس

انجمن اسلامی دانشگاه الزهرا (س)که از اعضای طیف جدید دفتر تحکیم وحدت میباشدپس از سخنان اخیر فمنیستی زهرا رهنورد به مناسبت ۸مارس و معرفی وی در این تاریخ به عنوان بانوی سبز ایران از سوی جریان

 

فتنه بیانیهای را در جواب وی تهیه و رسانه ای تمود.

در این بیانیه آمده است :هشتم مارس در فرهنگ غرب نقطه عطفی است برای شکستن باورها و تفکرات استعمار گرایانه غربیان در باره زنان :قطعا شروع حرکت و جنبشی برای شکستن تفکرات و باورهای غلط علیه زنان: برایبرای زنان غرب اقدامی موثرو مثبت بوده است.هر چند این تفکرات به خاطر عدم اایدئولوژی الهی دارای انحرافات زیادی است و چه کوتاه مدت و چه بلند مدت به روند زندگی زنان و باورهای زنانه تاثیرات فراوان داشته است همانطور که زنان برای اروپاییان همچون گشوده شدن پنجره های  حرکت و پیشرفت بوده در همان مکتب فاطمه ای هست که به خاطر وسعت شخصیت الگوی زنان آزاده تمام زنان دنیا می تواند باشد .در صورت یقین شخصیت جامع الوجود این بانوی بزرگوار و پرداختن به حقوق اسلامی زنان مسلمان ایران مسلما نیازی به الگوهای غربی ندارند.

از خدا میخواهیم تا سو دلان امر به درستی جایگاه این بزرگان را که الگویی برای جهانی شدن هستند تعریف کنند تا روز جهانی زن به جای ۸مارس به ۲۰ جمادی الثانی ولادت حضرت زهرا تغییر پیدا کند.

/ 0 نظر / 9 بازدید