رابطه 25 ساله برخی از اعضای دولت موسوی با تئوریسین بوش

 

 

رابطه 25 ساله برخی از اعضای دولت موسوی با تئوریسین بوش

مشاور یهودی وزیر خارجه سابق آمریکا و از تئوریسینهای جریان نومحافظه کار میگوید: دوستی من با بعضی از افرادی که امروز سبز نامیده میشوند به دهه 1980 برمیگردد .

مایکل لدین مشاور یهودی وزیر خارجه سابق آمریکا و از تئوریسینهای جریان نومحافظه کار میگوید: «دوستی من با بعضی از افرادی که امروز سبز نامیده میشوند به دهه 1980 برمیگردد در آن زمان این افراد در کابینه موسوی مسئولیتهایی داشتند من 25 سال با این افراد ارتباط داشتم.

وی که در مناظره ای در موسسه شورای آنلانتیک این سخن را بیان میکرد، با تاکید بر لزوم حمایت آشکار دولت آمریکا از مخالفان در ایران گفت: این حمایت هم از نظر اخلاقی و هم از نظر سیاسی و راهبردی صحیح است». بنابراین گزارش فلینت لورت استاد روابط بین الملل دانشگاه پنسیلوانیا در این مناظره با بیان اینکه 30 سال است که نومحافظه کاران آمریکا میگویند جمهوری اسلامی ایران در آستانه خیزش سیاسی است، به ادعاهای مشابه در جریان آغاز جنگ، رحلت امام، دولت خاتمی و هنگام حمله به عراق اشاره کرد.

او همچنین با رد احتمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت: «نظرسنجی دانشگاه تهران و سه پژوهش به وسیله موسسات نظرسنجی غرب نشان میدهد که هواداران گروه سبز اکثریت را در ایران نشان نمیدهند».

/ 0 نظر / 7 بازدید