باندرجوی و تعرفه‌ی خیزش اجتماعی


دستگاه منگول تبلیغاتی گروه تروریستی منافقین این ایام را آستانه ی خیزش اجتماعی و قیام سراسری در ایران لقب داده است!

گمانه زنی در باره ی این که چه شواهد ملموس و زمینه های عینی باعث شده است تا چنین تبلیغی در دستور کار آنان قرار گیرد، کار عبثی است، ‌زیرا رجوی، سرکرده ی فراری منافقین، بازه ی بیست تا سی خرداد را جهت خیرش اجتماعی تعیین کرده است!

بنابراین منطبق بر آلات دقیقه‌ی پیش بینی وضعیت جامعه، موجود نزد رجوی، دقیقاً روز 20 خرداد واحتمالا از ساعت 9 صبح – تردید از نگارنده است و نه
منافقین – خیزش اجتماعی آغاز و درست به مدت 10 روز تا سی خرداد ادامه خواهد یافت تا گزارش جامعی از خیزش و قیام مردم که نشانگر" نارضایتی عمومی از حاکمیت و دلیلی برای حمایت کشورهای غربی از تغییر و سرنگونی جمهوری اسلامی و روی کار آوردن منافقین" است، تهیه و توسط مریم رجوی در تجمع پایان خرداد باند رجوی که با شرکت متقاضیان پناهندگی از 72 ملّیت مختلف در پاریس برگزار می‌گردد، قرائت شود.

 

بدیهی است که نیاز رهبری
منافقین به وجود خیزش اجتماعی ولو در سطح تبلیغات و ایجاد توهم، دلائل دیگری دارد که جز با فهرست کردن انبوه بحران‌هایی که با آن دست به گریبان هستند شناخته نخواهد شد و از قضا مانورنمایشی بر روی این موضوع آن هم در بالاترین سطح تشکیلاتی که جز بی اعتباری و مضحکه حاصلی نخواهد داشت، در راستای رفع آن نیازها است.

مصرف داخلی، مهمترین و در اولویت‌ترین نیاز باندرجوی به این تبلیغات است، آخر بنا است کسانی که برای چندمین سال پیاپی تعهدیک ساله ی ماندن در اردوگاه را امضاء کرده اند به یک مابه ازای خارجی امیدوار باشند که از میانه ی راه منصرف نشوند و عطای ماندن را به لقایش ببخشند. به هر حال آنها هم انسانند و از بطالت بیزار، با خود می گویند اقلاً بعد از سی سال بیگاری و علافی بمانیم تا با قیام سراسری به ایران برویم و خلق از ما استقبال کند و به خاطر این چندماه یک عمر ِ بی حاصل برای خود رقم نزنیم.

شنیده شده است که مجاهدین از طرف حسابهای خارجی مهلت یکساله برای ماندن در عراق خواسته‌اند و با توصیف اوضاع داخلی به سبک رجوی، به آنان گفته اند که خودمان با پای خودمان به ایران می رویم و نیازی به درخواست دولت عراق نیست، شما فقط باید در این چند ماه و چند روز مواظب باشید عراقی‌ها ما را اخراج نکنند!

اما تعرفه دار شدن فعالیتهای ضدایرانی
منافقین از سوی سفارش دهندگان نیز مزید بر علت شده که نمایش ِ خیزش اجتماعی هرچه پررنگ تر اجراء شود. سابق بر این رهبری منافقین به صورت کنتراتی با صدام کار می کرد و لیست کلی نیازمندیهایش را اعلام می‌کرد و در قبال آن پول و یا تجهیزات دریافت می‌داشت، پس از وی نیز مدتی اعانات از جوانب مختلف به دستشان می رسید که در جریان اغتشاشات سال گذشته به اوج رسید، اما ظاهراً پس از آن به ازای هر محصول ضدایرانی مبالغ متفاوتی پرداخت می شود.

جاسوسی و تخلیه تلفنی که در یک سال گذشته
منافقین به شدت در آن ناکام بوده اند، تعرفه‌ی خاص امور اطلاعاتی را دارد و همانگونه که گفته شد مجاهدین در یک سال اخیر درآمد کمی در این زمینه داشته اند. اما سایر محصولات از شعارنویسی گرفته تا برگزاری یک تجمع و شایعه پراکنی و ... هر یک قیمت مخصوصی دارد و جالب این که سفارش دهنده تأکید فوق‌العاده ای به اثرگذاری آن میان مردم دارد و به همین خاطر است که سناریوی خیزش اجتماعی و قیام را به بهانه ی فراخوان برخی اشخاص در داخل کشور طراحی کردند.

درحال حاضر بنابه اذعان یکی از اعضای شاخص رهبری
منافقین برای عبور از بن بست و قفل شدگی، منافقین نیاز به قیام داخلی و حمله نظامی آمریکا به ایران دارند که هیچ چشم‌اندازی در این باره دیده نمی شود!

/ 0 نظر / 8 بازدید