تحریک سبزها توسط یک چهره سیاسی

تحریک سبزها توسط یک چهره سیاسی

 

یکی از چهره های سیاسی حامی جریان فتنه که فتنه گران به دلیل شرایط ویژه اش بهره گیری از مناسبات و خانواده اش را در دستور کار خود قرار داده اند،توصیه هایی را به برخی تشکل های حامی فتنه نموده است.

ملل نیوز به نقل از کلمه،فرد مزبور با تاکید بر فعال کردن تشکل های حامی فتنه خطاب به آنان گفته است،شما نباید آرام باشید،نباید خموده باشید.
وی همچنین بر تقویت تشکل های موجود حامی فتنه تاکید کرده و مهمترین عامل برای دور جدی فعالیت و تجهیز این جریان را حفظ هویت سبز عنوان کرده است.
این چهره سیاسی که ملت بارها نسبت به همنشینی با اصحاب فتنه به وی هشدار داده و از وی انتقاد کرده اند درخصوص چگونگی کاور گرفتن برای این تشکل ها گفته است که شما سبزها باید خود تان را ذیل تصویر امام(ره) قراردهید.

وی همچنین به تشکل های حامی فتنه توصیه کرده که برای موثر بودن خود را مقید به بسیاری از خطوط قرمز ننمایند.
گفتنی است این اظهارات در حالی صورت می گیرد که فتنه گران در پوشش اعتقاد به امام و با فراموشی جفاهایی که در فتنه 88 نسبت به امام و میراث گرانقدر وی داشتند،دور جدید فعالیت خود را آغاز و به دنبال بازگشت به نظام با زبان زور و تحمیل شرط به آن می باشند.
/ 0 نظر / 11 بازدید