ماجراهای اصلاح طلب و ریزقولی (1

 

ماجراهای اصلاح طلب و ریزقولی (1)

-         سلام ریزقولی چه طوری؟

-         سلام آقا اجازه ما خوبیم . شما بهترید؟ دماغتون چاغه؟ کله تون روشنه هنوز؟

آقا اجازه چند روز بود نبودید دلمون برای اون روشن فکری های نابتون یه ذره شده بود.

-         خیلی خب ، اشکال نداره پسرم ، امروز می خوام یه چیز جدید بهت یاد بدم.

-         آقا اجازه سر تا پا گوشیم.

-         ریزقولی هیچ می دونی اجداد ما چی بودن؟ می دونی ما از نسل چی هستیم؟

-         آقا اجازه شما بهتر می دونید لابد!

-         میمون پسرم! آره میمون ، اجداد ما میمون ها بودند.

-         آقا اجازه شما رو نمی دونم ، ولی بابامون می گه جد ما مش حسن بوده. راستی آقا واقعا جد شما میمون بوده؟ می بینم اون گوشاتون یه کم درازه ها! پس بگو!

-         هی هی ! حرف دهنت رو بفهم بی ادب! اون خره که گوشاشا درازه.

-         خب چه فرقی می کنه؟ شاید خر ها هم از نسل شما باشند! آخه می دونید ؛رو حسابش  اونا یه کم از شما خوشگل تر و تکامل یافته ترند . نیستند؟

-         حرف نزن بی شعور خودت خری!

-         آقا اجازه ما که گفتیم جد اندر جد آدم بودیم اما شما خیلی شبیه خری آخه دم هم که داری!

-         راست می گی؟ دم دارم؟ کو کجاست؟ نکنه واقعا در حال گذار از انسانیت به خریتم؟

-         آقا اجازه اونجاست دیگه به خرخره تون آویزونه و تا نافتون پایین اومده!

آقا اجازه دیدی گفتم خودت پدر جد خرای عالمی؟!

حالا برو به همه بگو و افتخار کن!

/ 0 نظر / 9 بازدید