کروبی:نباید دردام خاتمی بیفتیم

در برنامه تنظیمی کروبی برای ماه های خرداد و تیر ماه نام دوم خرداد حذف شده است.
اخبار رسیده از ستاد سران فتنه حاکی است برخی مشاوران و اطرافیان کروبی برنامه ای برای تحرک در ماه های خرداد و تیر ماه تهیه و پس از تائید کروبی برای اظهار نظر برای میرحسین ارسال شده است.
در این برنامه تنظیمی برای تمامی مناسبت های ماه های خرداد و تیر بویژه18 تیر و ماجرای کوی دانشگاه، ایام سالگرد رحلت حضرت امام،22 خرداد،25 خرداد روز راهپیمایی غیر قانونی هواداران موسوی و.... برنامه های مختلفی مانند سخنرانی، تجمع، درخواست مجوز برای راهپیمایی، صدور بیانیه، دیدار با خانواده متهمان و محکومان، پیش بینی شده است. نکته قابل توجه در این برنامه تنظیمی حذف دوم خرداد از برنامه کاری است. کروبی که در ماه های اخیر تمامی انتقادات و ناکامی خود و جریان اصلاحات و رئیس جمهور شدن احمدی نژاد را متوجه خاتمی می داند به اطرافیان توصیه کرده که چون دوم خرداد به نام خاتمی شهرت پیدا کرده و خاتمی هم در صدد بزرگ کردن نام دوم خرداد است ما نباید در دام خاتمی بیفتیم و این روز را بی جهت بزرگ نکنیم و برنامه خاصی در این روز نخواهیم داشت.
تقویم برنامه های خرداد و تیر ماه برای موسوی ارسال شده و از وی خواسته اند با ستاد کروبی هماهنگ شود و مشترکا این برنامه ریزی اجرایی شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید