4 ماه کار اطلاعاتی برای آزادی دیپلمات ایرانی

 

در اینکه در دستگیری آقای عطارزاده و نگهداری وی گروه های مسلح از پشتیبانی موساد و سیا برخوردار بودند، شک و شبهه ای وجود ندارد.

وزیر اطلاعات با اشاره به آزادسازی عطارزاده و موفقیت بزرگی که مجموعه اطلاعاتی کشور دراین باره کسب کرد گفت:این موضوع به صورت مستقل از سوی برادران وزارت اطلاعات انجام گرفت و هیچ هماهنگی و زمینه سازی با هیچ دستگاه اطلاعاتی و هیچ کشوری صورت نگرفت.
به گزارش واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام حیدر مصلحی افزود:درباره آقای عطارزاده اقدامات اولیه واتمام حجت هایی که باید با پاکستان صورت می گرفت انجام شد و از آنها خواستیم درخصوص آزادی عطارزاده و تحویل ایشان به ایران اقدام کنند.
وی افزود:اعتقادمان این بود که باید اقدامات دیپلماتیک در این باره صورت بگیرد و خود کشور پاکستان مسئولیت دارد که در رابطه با حفظ جان و اقدامات دیپلماتها اقدام کند اما وقتی متوجه شدیم که سیستم اطلاعاتی پاکستان حتی اطلاعی از وضع ایشان ندارد و هیچ تسلطی در این موضوع ندارد مجموعه وزارت اطلاعات خودش وارد شد.
وزیر اطلاعات گفت:هیچ هماهنگی، فضاسازی و مجوزی هم از هیچ جایی نبود و ما خودمان برای آزادی وی اقدام کردیم.
مصلحی درباره چگونگی آزادسازی عطارزاده گفت:زمانی که عطارزاده در منطقه وزیرستان بود، مطلع شدیم که درحال جابجایی میان گروه های مسلح است. به دلیل اینکه این گروهها زندانی را که بتوانند عطارزاده را آنجا نگه دارند و منطقه امنی برایشان باشد نداشتند، به صورت هفتگی یا دو هفته یکبار او را جابجا می کردند.
وی اضافه کرد: عطارزاده به این شکل در اختیار گروه های مختلف قرار گرفت و هر از چند گاهی گروهی عطارزاده را نگهداری می کرد.
مصلحی گفت:مجموعه ای که دنبال آزادسازی عطارزاده بود توانست در زمانی که می خواست این جابجایی صورت بگیرد ایشان را تحویل بگیرد.
وی افزود: برادران در این جابجایی؛ آن گروهی که بنا بود عطارزاده را تحویل بگیرد در جایی مشغول کردند و بعد از مشغول کردن آن گروه خودشان به عنوان گروه تحویل گیرنده ایشان را در اختیار گرفتند.
وزیر اطلاعات گفت: آقای عطارزاده در بخش عمده ای از مسیری که او را به سمت کشور می آوردند متوجه اینکه چه کسی او را جابجا می کند، نبود و احساس می کرد که همان گروههای مسلح او را برای نگهداری جابجا می کنند.
وی افزود: بعد از مدتی که توانستیم از ایست و بازرسی پاکستان او را به جمهوری اسلامی گذر دهیم در آن زمان او را متوجه کردند که این مجموعه از برادران وزارت است که او هم خوشحال شد و همراهی هایی که باید داشته باشد، داشت.
مصلحی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در اطلاعات و مباحث امنیتی در منطقه از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است افزود: اینکه اقدامات کوری در برخی جاها صورت می گیرد به این معنا نیست که مجموعه اطلاعاتی استکبار یا موساد و یا مجموعه هایی که در کنار ما لانه کرده اند، سلطه اطلاعاتی بر ما دارند و به هیچ وجه اینگونه نیست.
وی گفت: به کشورهای منطقه این هشدار را می دهیم و این خیرخواهی را برایشان داریم که به مصلحت آنها نیست که با سرویس های اطلاعاتی آمریکا، موساد و کشورهای اروپایی همکاری کنند.
وزیر اطلاعات افزود: ما دقیقا همه ارتباطات آنها را داریم و می دانیم در اطراف ما و کشورهای منطقه مجموعه سرویس های اطلاعاتی آمریکا، موساد و کشورهای اروپایی ومجموعه های مختلف چه ماموریتی دارند ؛ نوع ارتباطات واقداماتی که انجام می دهند وهم حرکت های آنان را رصد می کنیم.
مصلحی گفت: جمهوری اسلامی ایران در جهت اقدامات بشردوستانه همیشه به دنبال این است که براساس شاخص های دینی و ارزشی اقدام کند.
وی گفت: در موضوع انرژی هسته ای شعار ما این است که دین و مکتب ما رفتن به دنبال سلاح هسته ای را منع کرده است و در مباحث امنیتی هم همینطور است و اگر یک جاهایی خودداری می کنیم و یا اقدامی در برخی مسایل نداریم به معنای این نیست که اقتدار امنیتی نداریم.
وزیر اطلاعات به اقتدار امنیتی و اطلاعاتی ایران در منطقه اشاره کرد و گفت: موضوعات مختلف را به کشورهای منطقه در ارتباطات و تبادلاتی که با آنها داریم منعکس می کنیم که شما اکنون درباره مسائل موساد و یا آمریکا وضعیتتان اینطور است و ارتباطاتتان اینجوری است و اسناد به آنها ارائه می دهیم و راه گریزی هم ندارند.
وی گفت: بعداز موفقیتهایی که در این دو عملیات داشتیم، اسناد رو و مطرح شد و ما به مجموعه های مختلف قبلا اسناد را ارائه کرده بودیم.
وزیر اطلاعات افزود: در قرائن و شواهدی که داشتیم گفتیم که وضع شما در مجموعه سرویس اطلاعاتی تان چگونه است و به آنها منعکس کرده بودیم و الان هم همین کار را می کنیم.
وی گفت: کشورهای منطقه باید توجه داشته باشند که همراهی هایی که می کنند، چقدر به منافع ملی و منطقه ای آنها لطمه و ضربه می زند.
وزیر اطلاعات گفت: در مناطق مختلف شرق، غرب، جنوب و شمال کشور در مقاطع مختلف اقدامات قابل توجهی داریم.
مصلحی افزود: بسیاری از اخبار و اطلاعات و اقداماتمان را درباره مجموعه هایی که با جمهوری اسلامی عناد دارند ، بیان نمی کنیم زیرا به مصلحت نمی بینیم و ضرورتی ندارد.
وی گفت: وظایف دستگاه اطلاعاتی چارچوب خاص دارد و اگر بیان نمی کنم به این معنا نیست که اقتدار اطلاعاتی و عملیاتی را ندارد.
وزیر اطلاعات افزود: مجددا این را هشدار می دهم و این درخواست را داشته باشم که کشورهای منطقه توجه کنند که اقتدار و سلطه ای که باید درباره مسایل اطلاعاتی منطقه داشته باشیم در سطح بسیار بالا و قابل قبول است.
مصلحی گفت: در اینکه در دستگیری آقای عطارزاده و نگهداری وی گروه های مسلح از پشتیبانی موساد و سیا برخوردار بودند، شک و شبهه ای وجود ندارد و برای ما روشن بود.
وی افزود: این موضوع در مذاکراتی که عزیزان ما با سرویس پاکستان داشتند برای آنها بیان شد اما وقتی احساس کردیم که آن کشور نمی تواند اقدامی در این باره داشته باشد و خودش دچار مسایلی است لذا خودمان اقدام کردیم.
وزیر اطلاعات افزود: قرائن و شواهد قابل توجهی داریم که اینها از سوی سرویس های مختلف حمایت می شوند.
مصلحی گفت: برای همین اقدام که بتوانیم در جابجایی عطارزاده را همراه کنیم و به ایران بیاوریم برادران ما حدود چهار ماه در آنجا اقدامات اطلاعاتی انجام دادند و منابع ما بررسی های مختلف منطقه ای داشتند تا بتوانند این عملیات را انجام دهند.
وی افزود: در این اقدام به خوبی دست هدایت و راهنمایی هایی که سرویس های اطلاعاتی برای این مجموعه ها دارند به خوبی دیده شد.
وزیر اطلاعات درباره اقدامات و پیگیریهای حقوقی کشور در خصوص اقدامات خصمانه سرویسهای امنیتی گفت: در مباحث حقوقی در صحنه های بین المللی اقداماتی را انجام می دهیم و در این جهت مستندات قابل توجهی داریم که در زمان و موقعیت مناسب که به جمع بندی های نهایی برسد قطعا به صورت حقوقی و بین المللی اقدام خواهیم کرد.
مصلحی درباره ریگی گفت: به دلیل نوع ارتباطاتی که با او بوده است و اقداماتی که او به دنبالش بود برای رسیدن به بسیاری از واقعیتها نیاز به زمان داریم تا بتوانیم با توجه به شواهد ، قرائن و مستندات به نتایجی که در بازجوئیها به دنبالش هستیم،برسیم.
وی گفت: مردم خوب و عزیز ما و حتی سرویس های اطلاعاتی برای اینکه ببینند وضعشان در این باره چگونه است باید تامل کنند تا به آنها نشان داده شود که در چه وضعی هستند.

 

  
نویسنده : ; ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٩
تگ ها :نصرالله: آمریکا و اسرائیل در حوادث اخیر مغلوب بصیرت آیت‌الله خامنه‌ای شدند

 

برای حزب‌الله تنها نقش و جایگاه مقام معظم رهبری به عنوان محور جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام مهم بود.نباید فراموش کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی در حوادث بعد از انتخابات مغلوب بصیرت و ایمان آیت‌الله خامنه‌ای شدند و این افتخاری برای جهان اسلام بود.
حجت الاسلام و المسلمین عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرگزاری فارس، به سفر اخیرش به کشور لبنان اشاره کرد و در خصوص این سفر گفت: در سفری که به لبنان داشتم با آقای سیدحسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله، شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل و برخی از دانشجویان و جوانان حزب‌الله دیدار داشتم.
وی در ادامه به دیدار دو ساعته‌اش با سید حسن نصرالله اشاره کرد و گفت: آقای نصرالله از بنده خواستند که آخرین وضعیت حوزه علمیه قم و وضعیت علمی، فرهنگی و سیاسی کشورمان را برای ایشان تشریح کنم و بنده نیز گزارشی را در این خصوص به ایشان ارائه کردم.
کعبی در ادامه با بیان اینکه سیدحسن نصرالله در این دیدار از ابعاد شخصیتی و معنوی شهید مغنیه یاد کرده و به آمادگی حزب‌الله در مقابل هر گونه تجاوز دشمن تاکید کردند، گفت: سیدحسن نصرالله گفت که حزب‌الله گرچه مغنیه را از دست داده است اما حزب الله همچون مغنیه هزاران دارد که آماده‌اند جان خود را فدای اعتقادات و اسلام کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جنگ 33 روزه حزب‌الله لبنان با رژیم اشغالگر قدس، گفت: سیدحسن‌نصرالله تاکید کردند که بدون رهنمودهای راهگشای آیت‌الله خامنه‌ای پیروزی در جنگ 33 روزه ممکن نبود چرا که ایشان با رهنمودها و توصیه‌های خردمندانه حزب‌الله را به سمت پیروزی در مقابل رژیم صهیونیستی هدایت کردند.
آیت‌الله کعبی در ادامه گفت که سیدحسن نصرالله تاکید کرده‌اند که مقام معظم رهبری به عنوان ولی امر مسلمین جهان کلیدی‌ترین نقش را در جهان اسلام ایفا می‌کند و ایشان محور کلیدی جهان اسلام هستند.
وی افزود: سیدحسن نصرالله ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه حزب‌الله از مقام معظم رهبری به حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در ایران اشاره و گفت که برای حزب‌الله تنها نقش و جایگاه مقام معظم رهبری به عنوان محور جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام مهم بود؛ بر همین اساس بود که حزب‌الله آمادگی خود را برای هر گونه کمک به جمهوری اسلامی اعلام کرد، البته نباید فراموش کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی در حوادث بعد از انتخابات مغلوب بصیرت و ایمان آیت‌الله خامنه‌ای شدند و این افتخاری برای جهان اسلام بود.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه گفت: آقای سیدحسن نصرالله تاکید داشتند که باید جایگاه ولایت فقیه در جهان اسلام بیشتر از این تبیین شود چرا که مشکلات امروز جهان اسلام به دلیل عدم تبیین واقعی و صحیح به جایگاه ولایت فقیه ناشی شده است.
کعبی افزود: سیدحسن نصرالله به دیدار اخیرش با احمدی‌نژاد و بشار اسد اشاره کرد و گفت که در صورت اشتباه رژیم صهیونیستی قطعا حزب‌الله به کمک خداوند کار این رژیم را یکسره خواهد کرد و هر گونه تجاوز به حزب‌الله با شکست مسلم متجاوز همراه خواهد شد.

 

  
نویسنده : ; ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٩
تگ ها :بعضی ها میگن اگه امام زنده بود...

 

 از سیره امام، شما و همفکرانتان فقط یک جمله ناقص را یاد گرفته بودید و آن اینکه «میزان رأی ملت است» که همین را نیز در انتخابات گذشته زیر پاهای اغتشاشگران حامی‌تان له کردید و ...

 

 

  
نویسنده : ; ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٩
تگ ها :

حبیب ترکاشوند- میرحسین موسوی روز دوشنبه در دیداری با نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس، به بیان خاطراتی متناقض از حضرت امام مبادرت کرده که جای تأمل دارد. اولین نکته جالب اینکه سایت شخصی میرحسین در انعکاس این خبر، وی را برای اولین‌بار پس از انتخابات عضو مجمع تشخیص مصلحت‌نظام خوانده است؛ همان نظامی که در بیانیه‌های سریالی میرحسین مورد حمله انواع تهمت‌های این شخص قرار گرفته است.

در این دیدار رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان که خواهرزاده سیدمحمد خاتمی است، ضمن تمجید از موسوی، از او می‌خواهد گوشه‌ای از مشی حضرت امام (که ظاهراً به‌جز آقای موسوی کسی ایشان را ندیده و تصویر و صدای ایشان را نشنیده است تا از سلوکشان آگاهی یابد) را برای جمع بیان کند. موسوی نیز در پاسخ، ضمن حمله به صداوسیما و متهم کردن رسانه ملی به تخریب امام، خاطراتی یکسویه از حمایت امام از دولت خود را بیان می‌کند. اما ظاهراً فراموش کرده است که حضرت امام در آخرین بند وصیت‌نامه‌ الهی ـ سیاسی (به‌دلیل اهمیت فوق‌العاده آن) تصریح می‌کنند: «من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوسی و اسلام‌نمایی بعضی افراد ذکری از آنان کرده و تمجیدی نموده‌ام، که بعد فهمیده‌ام از دغل‌بازی آنان اغفال شده‌ام، آن تمجیدها درحالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می‌نمایاندند و نباید از آن مسائل سوء‌استفاده شود و میزان در هر کس حال فعلی او است.» حال باید از آقای موسوی پرسید آیا حال فعلی شما که خود را مقابل نظام قرار داده‌ای همان حال زمان امام است؟ آقای موسوی در این دیدار از لزوم الگو قراردادن امام سخن گفته‌ای که کاملاً جمله درستی است و هر شخص دلسوز نظام باید از آن، استقبال کند.

 یادتان هست وقتی که آقای منتظری در سخنرانی 22بهمن سال 67 خود برخی از دستاوردهای نظام را زیر سؤال برد، چگونه امام برآشفته شده بود و بابت این سخنان در پیام خود به مهاجران جنگی از آحاد ملت خصوصاً خانواده‌های شهدا و جانبازان عذرخواهی کرد؟ اکنون اگر امام بود فکر می‌کنید با تهمت‌های وقیحانه‌ای که شما و همپیاله‌تان کروبی به نظام وارد کرده‌اید چه می‌کرد؟ آقای موسوی، حضرت امام خطر نهضت آزادی را از منافقین بیشتر می‌دانست، حال اگر ایشان بودند و می‌دیدند که نخست وزیرشان فقط با آنان اختلاف سلیقه دارد، چه واکنشی نشان می‌دادند؟ آقای مدعی خط امام، نگرانی امام از وضعیت مردم فلسطین باعث شد ایشان در اولین سال انقلاب، روز جهانی قدس را اعلام کنند و در تمامی مواضعشان لزوم حمایت از این مردم مستضعف را مطرح می‌کردند. حال اگر می‌شنیدند کاندیدای ریاست‌جمهوری نظام اسلامی، فلسطین را در اولویت خود نمی‌داند آیا لبخند می‌زدند؟ حضرت امام در وصیت‌نامه خود می‌فرمایند: اکنون که من حاضرم، بعضی نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من درحجم آن افزوده شود. لهذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود مورد تصدیق نیست. مگر آنکه صدای من یا خط و امضای آن باشد با تصدیق کارشناسان یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.
حال چگونه می‌خواهید مردم مشی ایشان در تصاویر مختلف پخش شده از ایشان در رسانه ملی را دروغ بپندارند و توهمات ذهن شما از امام را مصداق عینی سیره ایشان بدانند؟ آقای موسوی حتماً به یاد دارید که امام پس از مواضع زاویه‌دار قائم مقام خود، نصیحت هیچ شخصیت نظام را نپذیرفتند و ایشان را خلع کردند چرا که این مواضع برای حفظ نظام و اصل جمهوری اسلامی مضر بودند. حال اگر امام بودند نسبت به مواضع شرم‌آور شما و کروبی فکر می‌کنید چه واکنشی نشان می‌دادند؟ آقای نخست‌وزیر سابق! حضرت امام حفظ نظام را از اوجب واجبات می‌دانستند و اگر حمایتی از دولت شما نیز داشته‌اند به‌دلیل همین امر بوده است اما ظاهراً شما حفظ نظام را در صورتی واجب می‌دانید که شما و همفکرانتان در صدر باشید. از سیره امام، شما و همفکرانتان فقط یک جمله ناقص را یاد گرفته بودید و آن اینکه «میزان رأی ملت است» که همین را نیز در انتخابات گذشته زیر پاهای اغتشاشگران حامی‌تان له کردید و اعلام کردید میزان رأی خواص و اشراف حامی ماست نه آرای توده‌های ملت.
حال خود بگویید اگر امام بود اکنون چه رفتاری با شما داشت؟افشای راز ادعای تجاوز؛ سایت کروبی تهدید کرد

 

سایت رسمی حزب اعتمادملی مدعی شده است که در صورت انتشار سخنان سردبیر سابق این سایت درباره صحت ادعاهای شیخ اصلاحات، مهدی کروبی واکنش قاطعی نشان خواهد داد.

 

 

  
نویسنده : ; ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٩
تگ ها :
سایت رسمی حزب اعتمادملی مدعی شده است که در صورت انتشار سخنان سردبیر سابق این سایت درباره صحت ادعاهای شیخ اصلاحات، مهدی کروبی واکنش قاطعی نشان خواهد داد.
به گزارش شبکه ایران، ترس از اظهارات روشنگرانه یکی دیگر از بازداشت شدگان حوادث سال گذشته، باعث شده است تا سایت رسمی مهدی کروبی، اقدام به تهدید مقامات قضایی کند.
سایت "سحام نیوز" که به عنوان ارگان رسمی حزب اعتماد ملی فعالیت می‌کند، در خبری که درباره سردبیر بازداشت شده خود منتشر کرده، مدعی شده که بر روی محمد داوری برای انجام مصاحبه علیه آقای کروبی، فشار روحی اعمال شده است!
این سایت همچنین بدون اشاره به منبع خبر خود، ادعا کرده است: "در حال حاضر شرایط جسمی و روحی محمد داوری بسیار وخیم است".
این اظهارات سایت اقای کروبی درحالی مطرح می‌شود که رسانه‌های خبری، در چند روز گذشته اعلام کرده‌اند که داوری قصد دارد تا در یک مصاحبه خبری، درباره صحت ادعاهای آقای کروبی در خصوص تجاوزات جنسی و اینکه وی چگونه و توسط چه کسانی برای طرح این ادعاها تشویق و تحریک شده است، سخن بگوید.
همچنین گفته می شود که داوری درباره اینکه متن اتهامات، بیانیه ها و دیگر مواضع آقای کروبی توسط چه کسانی و چگونه تهیه شده است، روشنگری خواهد کرد.
بر این اساس است که سحام نیوز تهدید کرده که هر اقدام افشاگرانه‌ای با پاسخ شیخ اصلاحات روبرو خواهد شد.

قرص، شکنجه، تهدید؛ واکنش فتنه‌گران به روشنگری

ادعای تحت شکنجه و فشار بودن اعترافات و افشاگری‌های اعضای سابق طیف اصلاحات که در سال گذشته برخی از آنها از رسانه ملی هم پخش شد، واکنش همیشگی و تکراری رسانه‌های این طیف سیاسی بوده است.
چندی پیش و پس از انتقادات و افشاگری‌های محمد رضا تاجیک، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری دولت محمد خاتمی، سایت‌های حامی جریان اصلاحات در اقدامی هماهنگ مدعی شدند که سخنان تاجیک از روی اجبار بوده است.
این سایت‌ها در مطالبی جالب، از تاثیر مواد دارویی بر روی تاجیک و اختلال هواس او سخن گفتند و مدعی شدند که وی تحت شکنجه بوده است تا در برنامه زنده تلویزیونی چنین سخنانی را بر زبان بیاورد.
سایت رسمی آقای موسوی هم "صدای گرفته" تاجیک را دلیلی برای تحت فشار بودن وی دانست!
بر همین اساس از زمان آزادی تاجیک تاکنون، برخلاف رویه شخصیت های مطرح اصلاح طلب در دیدار از بازداشت شدگان آزاد شده، هیچ یک به دیدار تاجیک نرفته اند.
پیش از این هم و در جریان افشاگری های محمد علی ابطحی، محمد عطریانفر، سعید حجاریان، سعید شریعتی و دیگر چهره‌های شاخص اصلاح طلب درباره پشت پرده رویداد های اخیر، این رسانه‌ها مدعی شدند که اظهارات آنان تحت فشار و در اثر مصرف قرص‌های توهم‌زا بوده است.
البته این ادعا با واکنش ابطحی و شریعتی روبرو شد؛ به نحوی که محمدعلی ابطحی این اظهارات را "توهین به شعور مردم" دانست.طنز: تذکره شیخهم آقا میرزا میرحسین موسوی

 

آن صاحب آرای ندیده، گوینده اقوال عدیده. آن مرد ادب دارِ ادب دوست، آن کس که خورد خربزه با پوست. آن صاحب گفتار تند و تیز، در پاسخ هر سوال بگفت چیز. آن یک ز جمع سران فتنه، آن پیرو آزادی و دشنه. آن شمارنده آرای تقلبی، همراه شیخ مهدی کروبی. آن عضو گروه نخشب طرفدار شوروی، آقا میرزا میر حسین موسوی(کثر ا... طرفداره).

از دارندگان زمام بود و وقت انقلاب در حمام، جویای نام بود و دنبال ستاره بختش روی بام و از این رو در دام و برای اجانب رام و گویند دلیلش این که خام بود. خدایش هدایت کناد.

نقل است روزی در کوی و برزن همی می­گشت و خلایق را نظاره همی­ می­کرد. ناگاه دید که کسی به کس دیگری گفت: "بد". میرزا از کوره در رفت و نزد کس اول شد و گفت: ای مردتیکه، بی­پدر، عوضی، نفهم، بی­شعور، احمق، خرافاتی، دروغگو،رمال،خر،... چرا فحش می­دهی؟ و آن سه نقطه سه روز و سه شب طول کشید تا به علامت سوال رسید و او بس کرد. از بس او با ادب بود و ادبش به ز دولتش.

در خبر آمده که در کودکی چون میان او هم­سالانش دعوا بالا می­گرفت و سخت آشفته می­شد، هیچ نمی­گفت الا اینکه کاغذ و دوات برداشته قیافه او را کشیدن می­گرفت و بدین طریق حرف دل می­زد و مبارزه می­نمود. چون آتش انقلاب بالا گرفت، او را گفتند تو با انقلاب چه کار کنی؟ او هم گفت همان کنم که کردم و من هنوز در همان طریقتم. پس نمایشگاه نقاشی برگزار کرد و ساواک را از این کار او چنان خشم آمد که دیگر انقلابیون را گرفت و سیخ در چشم کرد و چوب کوفت و با ذغال قلیان سوزاند و... کشت. واین در حالی بود که آقا میرزا میرحسین سخت به مبارزات خود ادامه می­داد!

منقول است سالیانی او را هیچ در عرصه سیاست خبری نبود. شاگردان جمع شدند که چرا نیایی؟ گفت اصرار کنید. اصرار کردند. گفت التماس کنید. التماس کردند. گفت به پایم بیفتید. شاگردان گفتند به درک، می­خواهی بیا نمی­خواهی نیا، ما رفتیم. میرزا گفت می­آیم. گفتند بیا. گفت شرط دارم. گفتند بنال. گفت: یا باید ایران چهار استان شود یا من از دین اسلام خارج شوم. گفتند این ها چه ربط دارد؟ گفت از آن جهت که من باید حتماً داماد یک استان باشم که مردم آن استان به من رای بدهند، چون مردم یک استان داماد خود را رها نمی­کنند به کس دیگر رای بدهند که! پس یا باید ایران چهار استان شود تا من بتوانم داماد همه ایران باشم و یا باید از دین اسلام خارج شوم که بتوانم سی و اندی زن بستانم و داماد سی و اندی استان گردم. شاگردان گفتند: زرشک، این که نمی­شود، پس نیا. میرزا گفت عیب ندارد، می­آیم.

در پایان عمر او را گفتند که سه چیز گو که رستگار شویم. میرزا منقلب شده، گریه کرد و گفت: من یک عمر چیز گفتم و رستگار نشدم، شما چگونه با سه چیز گفتن رستگار خواهید شد؟ مریدان را این سخن گران آمد و آنها نیز گریه کردند به حال خود که تا بحال مرید چه کسی بودند.

در کتاب غرر الکلم1 من رجال الکلم2 آمده است که اورا گفتند با ادب کیست؟ گفت من. گفتند نخست وزیر کیست؟ گفت: من. گفتند پیروز همه انتخابات کیست؟ گفت: من. گفتند همه چیز تمام کیست؟ گفت: من. گفتند روشنفکرترین زن ایرانی کیست؟ گفت چون من نتوانم بود پس زنِ من.

پاورقی:
1- کلمات. جمع کلمه.
2- کلم. نوعی گیاه از خانواده سبزیجات. خوردن بیش از حدش در روابط اجتماعی انسان تاثیر می­گذارد.

وبلاگ تفکر با چاشنی خنده

 

  
نویسنده : ; ساعت ٩:٢۴ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٩
تگ ها :صدیقی: مقابله با کسانیکه زمانی زیر عبای امام بودند از دشمن خارجی سخت‌تر است

 

مراسم یازدهمین سالگرد شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی با حضور مقامات عالی‌رتبه کشوری و لشکری برگزاری شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این مراسم که با حضور مقامات عالی‌رتبه ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، سازمان بسیج مستضعفین و همچنین خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در مسجد جهاد ستاد کل نیروهای مسلح همراه بود، حجت‌الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران با ایراد سخنانی به ذکر فضایل و ویژگی‌های سپهبد شهید صیاد شیرازی پرداخت.
صدیقی در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در فیلمی که یکی از فرماندهان از حوادث اخیر به من نشان داد برخی افراد، ماموران نیروی انتظامی را شکنجه می‌کردند تا به رهبری معظم انقلاب توهین کنند اما این نیروهای مومن هرگز حاضر به انجام این کار نشده و به همین خاطر به بدترین شکل شکنجه شده و چند نفر نیز به شهادت رسیدند.
وی با تاکید بر اهمیت توجه به اصول و ارزش اسلام و انقلاب اسلامی گفت: ما باید به جایی برسیم که حزب و گروهمان نتواند ما را از اسلام جدا کند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به اهمیت مقابله هرچه بیشتر با دشمنان داخلی، تصریح کرد: باید عوامل شکاف و نفاق و نیز جاسوسان داخلی را از بین ببریم و بدانیم که زمانی که درون جامعه درست و آسیب ناپذیر شد، مشکل بیرونی نیز نخواهیم داشت.
صدیقی خاطرنشان کرد: مقابله با کسی که قبلا زیر عبای امام(ره) بوده و امروز مقابل نظام می ایستد سخت تر از مقابله با دشمن خارجی است.
وی همچنین برترین شهدا را کسانی دانست که به دست فتنه‌گران داخلی شهید می‌شوند.

 

  
نویسنده : ; ساعت ۵:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٩
تگ ها :متکی : حقوق معصومی نژاد را تا آخر پی

/ 0 نظر / 8 بازدید