در رده بندی های فتنه هرچه آدمها بی فکرتر باشند عزیزترند و جایگاه بالاتری را کسب
ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٩ : توسط :

در رده بندی های فتنه  هرچه آدمها بی فکرترباشند عزیزترند و جایگاه بالاتری را کسب میکنند!